Dragostea este cea mai puternică armă

164

Părintele Tadei/ Dragostea estevcea mai puternică armă care există. Nu es­te putere sau armă mai mare decât aceasta, care să poată lup­ta împotriva dragostei. În fața dragostei totul cade. Ve­deți, îngerii nu se lasă robiți de lucruri așa cum facem noi, cei căzuți. Noi, cei căzuți, ca și duhurile căzute, ne robim de obiecte, bunuri și făpturi. Cetele îngerești, însă, nu o fac. Și cei ce se unesc cu Domnul din toată inima și întreaga lor ființă nu se înrobesc de nimic aici pe pământ. Nimic nu îi poate robi. Inima lor nu poate fi încătușată. Ei se află în deplinătatea, în plinătatea harului lui Dumnezeu, uniți cu Domnul – și atunci, cu Domnul, îi iubesc pe toți. Minunat lucru! Atunci simțim că toți ne sânt dragi, fie ei buni sau răi. Pe toți îi iubim – singurul lucru neplăcut este că unii, prin gândurile lor, se împotrivesc iubirii, se fac potrivnici binelui. Aceasta îi tulbură și îi îndepărtează de noi.

Sterețul Tadei de la Vitovnița, Cum îți sunt gânduriele, așa îți este și viața, București, edit. Predania, 2010, p. 171-172