Domnul nostru este nemărginit în dragostea Sa cea negrăită

147

Domnul nostru este nemărginit în dragostea Sa cea negrăită. Ar trebui să ne apropiem de Dânsul sincer și neîncetat să fim cu Dânsul, căci El totdeauna este cu noi. El ne însuflețește viața, și vrea să Îl înțelegem și să-L pricepem. Întreaga Sa viață pământească a fost firească, pentru ca omul să o poată înțelege. El a spus despre Sine că este Dragoste, ne-a lămurit că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel UnulNăscut L-a dat pentru mântuirea omului. Ne-a descoperit taine. Ne-a descoperit multe. Ne-a ridicat mai presus de toată zidirea Sa. Firea omenească, ridicată mai presus de toate făpturile, intră în taina Sfintei și de viață dătătoarei Treimi.

Sterețul Tadei de la Vitovnița, Cum îți sunt gânduriele, așa îți este și viața, București, edit. Predania, 2010, p. 123-124