Diavolul păcălit

334

Un tâmplar necredincios avea o calfă tânără, care, dimpotrivă, era credincioasă.

În fiecare dimineaţă se scula cu un ceas mai înainte de începerea lucrului şi citea din Sfânta Scriptură.

Prinzându-l stăpânul într-o zi, îi zise, împins de ghiesul diavolului:

– „De astăzi înainte te vei scula cu un ceas mai devreme şi vei începe lucrul de îndată… ”

Calfa nu zise nimic, dar a doua zi se sculă cu două ceasuri mai de vreme ca de obicei şi, petrecând un ceas în citirea Sfintei Scripturi, începu lucrul aşa cum voia stăpânul.

Dar prinzându-l din nou, stăpânul, sfătuit de împotrivitorul diavol, îi ceru să se scoale cu două ceasuri mai devreme.

Calfa tăcu, dar avu grijă să se scoale cu trei ceasuri mai devreme, din care unul îl petrecu în citirea cărţii sfinte.

Stăpânul văzând atâta credinţă la calfa sa, avu o mare părere de rău în suflet, şi învins de calfă, începu a se apropia încet de Sfânta Scriptură, devenind şi el un credincios.

Şi aşa, diavolul a fost înşelat în aşteptarea lui.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti