Despre sectele care lovesc în unitatea Bisericii lui Hristos!

257

Sectele sunt un semn apocaliptic văzut din zilele noastre. Un semn al neascultării și mândriei, care ucide și amăgește pe mulți. Sectele sunt smintelile Bisericii lui Hristos din vremea noastră. Noi călugării, preoții și mirenii nu putem face altceva decât să ne rugăm lui Dumnezeu pentru apărarea dreptei credințe și să dovedim cu viața și faptele noastre că noi suntem fiii Bisericii lui Hristos care păzim adevărata credință. Apoi, suntem datori să cunoaștem bine dogmele Bisericii Ortodoxe și Sfânta Scriptură ca să putem lămuri și sfătui la adevărata credință pe cei ce vin să ne întrebe.

Protos. Ioil Gheorghiu

Arhim. Ioanichie Bălan, Chipuri de călugări îmbunătățiți, vol. 2, Edit. Mănăstirea Sihăstria, p. 31