Despre Alcool

319

Cu toate urmările sale catastrofale, consumul de alcool aproape s-a triplat în ultimii zece ani în ţara noastră. Este plaga cea mai grea, cea mai ruşinoasă şi mai degradantă a Bisericii şi a ţărilor ortodoxe! Pe cât este de frumoasă şi vie Biserica Ortodoxă cu slujbele sale divine, cu frumoasele ei mănăstiri şi cu marea ei tradiţie milenară unică în lume, pe atât este de dureroasă şi greu de vindecat această cumplită plagă socială care se întinde ca un cancer în rândul credincioşilor. Până acum zece ani alcoolismul mai era supravegheat şi limitat. Dar în ultimii ani alcoolismul s-a extins la toate vârstele, şi mai ales la tineri şi la femei. Este drogul cel mai cumplit al românilor! În fiecare sat sunt zeci de cârciumi improvizate, care intoxică sufleteşte şi trupeşte sute de tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei, împingându-i spre divorţ, spre crime, bătăi şi imoralităţi. Dar ce este mai rău, această plagă nu are aproape nici un leac decât boala şi osânda lui Dumnezeu.

Sursa: Anul 2000 si semnele sfarsitului lumii