De ce trebuie să se ferească omul duhovnicesc?

278

Nevoitorul virtuții trebuie să se îndepărteze cu orice chip de gândurile care îi intră în minte și îi alintă inima. Satana este foarte inventiv la faptele rele: atunci când pe oamenii, renumiți în evlavie nu îi poate abate de la viața și purtarea prețuite de ei și nu îi poate înclina spre ceea ce voiește el, încearcă să-i lovească prin alt mijloc. Îi laudă ca pe niște oameni care au atins desăvârșirea, apoi îi proslăvește ca pe ca pe niște sfinți și îi fericește ca pe unii care au devenit deja prietenii lui Dumnezeu și au ajuns la culmea tuturor virtuților. Și, astfel, născând în ei patima mândriei, îi stârnește la vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu și, în cele din urmă, îi smulge din rădăcină ca pe o plantă. De aceea, așa cum am zis, trebuie să ne depărtăm de gândurile pătimașe care ne alintă mintea și inima.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 6