Datoria noastră este să evidenţiem frumosul din celălalt

218

„Familia este prima şcoală. Părinţii au datoria deosebită de a-i învăţa pe copii să facă primii paşi, dar şi primii paşi către aproapele, să-l înveţe pe copil că aproapele este viaţa lui, că trebuie să-l respecte pe aproapele său. Religia în şcoală nu face nimic altceva decât învaţă respectul şi buna cuviinţă, ne învaţă omenia, ne învaţă să fim cu adevărat deschişi faţă de aproapele nostru şi să ştim să-l apreciem. Să apreciem valoarea lui, pentru că fiecare dintre semenii noştri are o anumită valoare a lui lăuntrică, are frumuseţea lui. Şi această frumuseţe trebuie să iasă în evidenţă, iar datoria noastră, a fiecăruia, este să evidenţiem frumosul din celălalt.
După cum frumos a spus doamna director al Şcolii Generale din Putna, Ceaslovul ne-a adus la lumină, pentru că poporul român a fost educat în tinda Bisericii. Avem nevoie de credinţă deoarece Biserica este coloana vertebrală a neamului nostru.
Dumnezeu să primească osteneala tuturor acelora care s-au străduit să organizeze această Olimpiadă, îi felicităm în mod deosebit, şi-l rog pe Sfântul Ştefan şi pe toţi sfinţii care au trăit pe aceste meleaguri ca să-i călăuzească pe copii şi profesori mai departe, să-i povăţuiască pe drumul aşezării într-o tradiţie, acea sfântă tradiţie ortodoxă strămoşească, legea românească, cea care ne-a ţinut vii de-a lungul veacurilor.”
Arhim. Melchisedec Velnic

Din revista Cuvinte catre tineri, Putna, 2008