CUVÂNT AL SFÂNTULUI NIL PENTRU VENIREA LUI ANTIHRIST

270

La început se va arăta blând, ca să plece popoarele la înşelăciunea lui şi să-l pună împărat. De asemenea, se va arăta cu pace şi smerenie, ca să i se închine toţi, fiindcă hrana lui Antihrist este tulburarea oamenilor; căci, când se vor tulbura oamenii, atunci el se va bucura. Lumea se va tulbura prin uitarea credinţei şi lipsa fricii de Dumnezeu. Căci atunci vor stăpâni în lume desfrânarea, preacurvia, sodomia, iubirea de avere, iubirea de bani, pomenirea de rău, zavistia, uciderea de oameni, beţia, 30 avortul, stricarea familiei şi celelalte greutăţi. Toate acestea vor cuprinde întreg pământul şi vor stăpâni toate oraşele şi satele, pentru că nu se va găsi atunci alt om vrednic să împărătească lumea. Atunci când vor păcătui toţi oamenii, vor crede că îşi lucrează mântuirea lor. Atunci, în vremea lui Antihrist, se vor defăima Bisericile lui Dumnezeu şi Sfânta Evanghelie şi va fi multă lipsă în lume. Adică: semne şi arătări de la Dumnezeu, foamete îndoită, atât de hrană trupească, cât şi sufletească şi de învăţătura dreptei credinţe. Căci se va încuia cerul, ca în vremea lui Ilie, şi nu va ploua pentru fărădelegile oamenilor.

Apoi vor flămânzi oamenii de cuvântul lui Dumnezeu, că nu se va găsi un om drept, cu fapte bune, ca să-i înveţe cuvântul mântuirii. În vremea aceea se va ridica binecuvântarea lui Dumnezeu de la mâncăruri şi băuturi, căci, cu cât vor mânca mai mult, cu atât mai mult vor flămânzi. Atunci se va zămisli răutatea Satanei în inimile oamenilor şi va vieţui păgânătatea cu pecetea lui Antihrist, căci se va ridica darul lui Dumnezeu de la oameni, precum zice Sfânta Scriptură: Nu va rămâne Duhul Meu în oamenii aceştia în veci, pentru că sunt numai trup (Facerea 6, 3). Atunci se vor împuţina oamenii pe pământ, vor slăbi şi vor muri cei pecetluiţi de Antihrist ca păsările pe drumuri şi vor mânca oamenii trupuri de oameni morţi, nemaiputând suferi lipsa şi foamea. Iar înţelesul peceţii lui Antihrist este acesta: „Al meu eşti, iar eu sunt al tău; de bună voie vii la mine, iar nu de silă”. Vai şi amar de cei pecetluiţi de Antihrist! Atunci se va face mare tulburare în lume. Căci, auzind oamenii că în alte părţi este pace, se vor muta acolo, dar, dimpotrivă, vor găsi mai multă lipsă şi vor auzi de la locuitorii locului aceluia, zicând: „Cum aţi venit în acest loc blestemat, unde n-a mai rămas între noi înţelegere omenească?” Atunci vor înceta oamenii de a se mai muta din loc în loc. Iar din cauza fierberii mării şi a focului de sub pământ, se va desfiinţa pământul, adică se va usca şi nu va răsări iarbă, copacii nu vor odrăsli vlăstare şi izvoarele apelor vor seca, iar animalele şi păsările vor muri de aburii mărilor şi ai pucioasei. Însă, purtând Dumnezeu grijă de mântuirea tuturor oamenilor cu bunăvoinţă, va trimite atunci pe pământ pe cei trei sfinţi: Ilie, Enoh şi Sfântul Ioan Evanghelistul, ca să propovăduiască, să întoarcă la dreapta credinţă şi să înveţe pe cei puţini care vor să se mântuiască. Căci cei ce nu se vor pecetlui cu pecetea lui Antihrist, vor moşteni împărăţia cerurilor, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci şi se vor izbăvi de osânda iadului. Dacă flămânziţi, răbdaţi; că Dumnezeu vă va trimite ajutorul Său dintru înălţime. Iar oamenii vor zice: iată că cei ce s-au pecetluit cu pecetea lui Antihrist sunt mulţumiţi. Dar sfinţii le vor zice: ce mulţumire este aceasta la însemnarea peceţii celei pierzătoare; care cu înşelăciune i-a înşelat; nesimţitori fiind, că nu-şi cunosc mântuirea lor? Atunci, văzând Antihrist pe cei trei prooroci propovăduind adevărul şi arătând înşelăciunea lui, se va mânia şi va porunci slugilor sale să-i aducă înaintea lui. Şi întâi are să-i ademenească, zicând: „Pentru ce voi nu vreţi să vă pecetluiţi cu pecetea împărătească?”

Atunci ei îl vor ocărî în faţă, pentru înşelăciunea lui, zicându-i: „O, amăgitorule şi înşelătorule Antihrist, nu-ţi ajunge că ai pierdut atâtea suflete, ci ne sileşti şi pe noi să te ascultăm?! Blestemată este pecetea ta şi slava ta şi cu pierzarea ta a venit sfârşitul lumii…”. Iar spurcatul, auzind ocările lor şi blestemurile pe care le rostesc 31 sfinţii, singur va lua sabia şi-i va tăia… Iar după moartea lor va porunci slujitorilor lui să facă cumplite răutăţi, adică: curvii, preacurvii şi cumpărări de copii, şi vor curvi pe drumuri. Şi pentru răutatea lor îşi vor pierde cuviinţa omenească, şi o să-şi iasă din minţi, pentru multă nestăpânire a curviei. Se vor face scurţi la stat ca dracii, fiindcă firea dracilor este scurtă şi rotundă. Că firea dracilor cu a oamenilor răi se va uni la scurtimea vârstei şi până la cinci palme înălţimea lor. Şi se vor face oamenii mai vicleni decât dracii; fiindcă dracii n-au trup ca să curvească şi să ucidă, ci numai gânditor îndeamnă pe oameni. Atunci Antihrist se va bucura foarte mult că şi-a împlinit scopul lui cel rău şi dorinţa sa cea fărădelege, şi acolo unde se va bucura el şi se va veseli va veni sabia cea cu două tăişuri, de sus, şi-l va sfărâma, şi spurcatul lui trup va fi aruncat în veşnica muncă, unde se va munci împreună cu sufletul cel necurat al lui.

Din cartea Anul 200 si semnele sfarsitului lumii