Cununia este Taina Dragostei

314

Cununia este Taina Dragostei pentru că la temelia ei stă Dumnezeu, Care este Dragoste. Într-o căsnicie adevărată există mai ales iubirea jertfelnică, despre care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel în imnul de la I Corinteni 13. Dragostea jertfelnică este singura care nu se stinge dincolo de moarte.
Există o iubire duhovnicească. După cum este o hrană trupească şi una duhovnicească, o băutură după trup şi alta după duh, aşa există o dragoste a cărnii, care vine de la Satan şi o altă dragoste, a Duhului, la Dumnezeu avându- şi începutul. Nimeni nu poate fi stăpânit de amândouă aceste iubiri. Dacă eşti iubitor al trupului, dragostea Duhului nu o poţi cuprinde.

Părintele Sofian Boghiu

Din revista „Cuvinte catre tineri” Editura Mitropolit Iacov Putneanul, Manastirea Putna, 2010