Cum trebuie să se pregătească un preot pentru Sfânta Liturghie?

743

– După tipic. Mai întâi, preotul trebuie să se mărturisească la duhovnicul lui și să fie împăcat cu toată lumea. Apoi să-și facă rânduiala de rugăciune canon, după tipic, cu toată evlavia și cu mare frică de Dumnezeu. Când slujește la biserică, preotul trebuie să fie permanent în rugăciune, să aibă lacrimi în ochi și să nu vorbească cu nimeni, că stă înaintea Domnului. Preotul în Sfântul Altar se roagă pen tru toată lumea și se află înaintea Preasfintei Treimi.

– Sfântul ioan Gură de Aur zice că preotul trebuie să se și jertfească, iar nu numai să jetfească. Iar psalmistul zice: Sluiți Domnului cu frică și vă bucurați Lui cu cutremur!. Este oprit cu desăvârșire să slujească cele sfinte, preotul care este neîmpăcat cu aproapele și nespovedit la duhovnic.

Protosinghel Ioil Gheorghiu

Arhim. Ioanichie Bălan, Chipuri de călugări îmbunătățiți, vol. 2, Edit. Mănăstirea Sihăstria, p. 20