Cum trebuie să se pregătească tinerii ortodocși pentru căsătorie

322

Cea mai bună pregătire a tinerilor pentru viaţă şi căsătorie este creşterea lor în frica şi certarea Domnului, precum ne învaţă pe noi vasul alegerii şi gura lui Hristos, marele Apostol Pavel. Mai întâi se cere tinerilor să cunoască pe scurt învăţătura de credinţă ortodoxă. Să stie Crezul pe de rost şi alte rugăciuni de nevoie, să aibă duhovnici buni, să citească Sfânta Scriptură şi mai ales Noul Testament, catehismul Ortodox şi alte cărţi de folos sufletesc.
De asemenea, sunt datori să trăiască în feciorie până la cununia religioasă şi să se silească a lucra după putere toate faptele bune, mai ales rugăciunea, mergerea regulată la biserică, postul, milostenia, viaţa curată, ascultarea de părinţi şi spovedania în cele patru posturi. Iată cum se cuvine să se pregătească orice tânăr pentru a păşi în viaţă şi pentru căsătorie. Să ne gândim că nunta este cea mai veche Taină a Bisericii, întemeiată de Dumnezeu încă din rai. Ea stă la temelia familiei, a lumii întregi. Tăria familiei depinde şi de respectarea legilor morale ale Bisericii noastre. Tinerii trebuie pregătiţi pentru viaţa de familie încă din copilărie. Preotul, naşul de botez şi părinţii au în viaţa tinerilor cel mai mare rol şi răspundere.

„Ne vorbește Părintele Cleopa Ilie”, Volumul 5