Cum trebuie să privim înfrânarea?

294

Orice lipsă și orice constrângere sunt evaluate înaintea lui Dumnezeu după spusele din Evanghelie: Împărăția lui Dumnezeu se ia cu asalt și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Cei ce încalcă cu îndrăzneală și cu de la sine putere pravilele postului se numesc vrăjmași ai crucii, iar dumnezeul lor este pântecele lor. Alt lucru este dacă cineva încalcă postul din pricina bolii sau a neputinței trupești. Datorită postului, sănătatea este mai bună și mai puternică și, mai mult decât acestea, este mai durabilă, chiar dacă la înfățișare oamenii par slabi. Datorită postului și înfrânării, nici trupul nu se mai răzvrătește atât, nici somnul nu mai biruie atât, iar gândurile deșarte pătrund mai puțin în minte și cărțile duhovnicești sunt citite mai cu plăcere și sunt înțelese mai bine. (Sfântul Ambrozie de la Optina)

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 244-245