Cum trebuie să ne educăm copiii!

203

Fiecare copil după naștere trebuie dus la biserică și botezat în numele Sfintei Treimi. Prin Taina Botezului, noului născut i se iartă păcatul strămoșesc, ajunge cetățean al cerului și mădular al Bisericii lui Hristos. În urma afundării în apă, pruncul este uns cu Sfântul și Marele Mir, prin care primește pecetea și harul Sântului Duh, apoi la sfârșit, preotul îl împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului. Devenit ostaș a lui Hristos, încă din fragedă pruncie, copilul trebuie crescut în frica de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii, dar după ce prinde să vorbească, mama  are datoria sfântă să-l învețe să se roage, să fie cuminte și ascultător. Duminica și la marile praznice, părinții se cuvine să ducă copilul la biserică pentru a se obișnui cu atmosfera de comuniune și binecuvântare cerească a Sfintei Liturghii, apoi la Crăciun și la Paști este bine să fie și cuminecat.

Aproape din aceeași vreme când începe școala, germinează și micile păcate personale. Profesorul de religie, în deplină înțelegere cu părinții, are datoria să-l învețe pe micul elev să se roage mai mult, să fie bun și harnic, și să se ferească de greșeli, să se spovedească și împărtășească, măcar de 4 ori pe an.

Părintele Arsenie Boca, Ridicarea căsătoriei la înălțimea de Taină, Ediția II, Făgăraș, Edit. Agaton, 2009, p. 142