Cum se pot forma duhovnici buni?

377

Spunea odată un mare ierarh ortodox: ”Dați-mi duhovnici buni și voi schimba fața lumii”. Duhovnicul este sufletul unei mănăstiri și a unei comunități de creștini. Un duhovnic bun se formează după multă nevoință și osteneală și este un vas ales al Duhului Sfânt. În el se odihnește harul lui Dumnezeu mai mult ca în ceilalți creștini. Duhovnicul trebuie să se roage mai mult ca ceilalți, să fie întâi la biserică, la ascultare, la post, la milostenie și la toată fapta bună.

El trebuie să cunoască foarte bine Sfânta Scriptură, Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți, ca să poată învăța și vindeca pe fiecare ce vine la dânsul. El trebuie să unească cu multă înțelepciune și dreaptă socoteală scumpătatea cu iconomia, asprimea cu blândețea, canonul cu iertarea. Astfel, ori se osândește pe sine, ori aruncă în osândă pe fii săi duhovnicești. Duhovnicia este un mare dar a lui Dumnezeu. Eu întotdeauna m-am temut de duhovnicie mai mult decât de Sfânta Liturghie și cu mare grijă am primit la spovedanie. Dar dacă suntem sub ascultare și ne rugăm mai mult, avem nădejde.

Protosinghel Ioil Gheorghiu

Arhim. Ioanichie Bălan, Chipuri de călugări îmbunătățiți, vol. 2, Edit. Mănăstirea Sihăstria, p. 26-27