Cum se moşteneşte păcatul strămoşesc?

198

Aceasta este o taină mare. Ceea ce se poate spune este că păcatul acesta, pe care-l moştenim din tată în fiu, prin naşterea fireasca, nu ni se socoteşte ca păcat al nostru, personal, ci ca o stare păcătoasă, ca o înclinare spre păcat, izvorâtă din călcarea poruncii dumnezeieşti şi care este egală cu păcatul, în faţa legii lui Dumnezeu.

Pentru că această stare păcătoasă este egală cu păcatul însuşi, Biserica a rânduit botezul copiilor, care nu au păcatele celor vârstnici dar care totuşi, moştenesc aplecarea spre păcat, care vine de la Adam (Fac. 7, 20; II Cron. 6, 36; Iov 4, 17-19; 14, 4; 15,14-16; 25, 4; Ps. 13, 1-3; 50, 6; 52, 2-4; 57,3-4; Prov. 20, 9; Ecl. 7, 20; Sirah 25, 23, 27; Rom.3,10-12; 5, 12-19; Iacov 3, 2; I Ioan 1, 8).
Sursa: ganduridinierusalim