Cum să ne păzim de vedenii…?!

237

Dar poate ai să-mi spui: „Părinte, dar dacă este o veste ceva, şi poate Dumnezeu vrea să mă încredinţeze?” 120 Am să vă arăt ce zice Sfântul Diadoh al Foticeii, cât de mult iubeşte Dumnezeu pe cel care nu crede în vedenii şi vise, şi cât de mult îl laudă.

Aşa spune într-o istorioară: Un boier mare avea palate, moşii şi averi multe, şi avea o slugă foarte credincioasă, Ion, la care îi încredinţa cheia de la casă, toate, toate. Odată boierul acesta a plecat de acasă cu soţia şi copiii, şi i-a dat cheile de la palat, cheile de la poartă şi i-a spus aşa: –Băiete, rămâi stăpân pe toată averea mea. Bagă de seamă! Chiar eu dacă am să vin, şi dacă vin noaptea, să nu mă recunoşti! Eu dacă vin, numai ziua am să vin; dacă nu, nu da drumul la poartă! Cheile sunt la tine. Nu recunoşti pe nimeni până nu vin eu, ca nu cumva să recunoşti pe altcineva noaptea şi să vină să prede casa. Acela pune mâna pe chei şi zice: – Da, stăpâne, aşa fac! Ce s-a întâmplat? Tocmai el a fost vinovat, că în loc să vină ziua a ajuns noaptea acasă. Bate în poartă. Vine sluga. – Măi, Ioane, dă drumul! – Fugi de-acolo, tiranule, vrăjmaşule! – Eu sunt, măi, stăpânul. – Nu te cunosc! Eu am poruncă de la domnul meu. Tu ai luat glasul stăpânului meu, te-ai făcut lup şi vii ca păstor. Nu te cunosc! – Eu sunt, măi băiete! Da’ nu cunoşti căruţa, caii şi pe mine nu mă cunoşti? – Niciodată noaptea nu te cunosc! Vino mâine! N-ai spus că vii ziua? Să te văd eu la ochi dacă eşti tu. Câţi nu pot vorbi ca stăpânul meu? Şi n-a dat drumul boierului. Şi a stat boierul toată noaptea la poartă, până s-a ridicat soarele. – Dumneata eşti? – Da. – Poftim! Aşa am primit poruncă, noaptea să nu primesc pe nimeni. Na! Şi nu numai că nu s-a supărat boierul: – Bravo, măi! Ia asta este slugă credincioasă. Am venit eu cu soţia şi copiii şi n-a dat drumul. „Nu te cunosc noaptea!”

***

Aşa este cel care nu crede în vedenii şi în vise. Ferice de el. Ce spune Apostolul? Noaptea este veacul de acum. În veacul de acum să nu dorim să vedem îngeri! Auzi ce spune un sfânt părinte? Daca vrei să ajungi la nebunie şi la ieşirea din minţi, primeşte arătările cereşti în veacul de acum! Deci, nu numai că nu se supără Dumnezeu când nu credem noi în vise şi vedenii care se arată nouă ca lumină sau foc, sau stele, sau îngeri, sau sfinţi, sau prooroci, sau hristoşi, sau în chipul Maicii Domnului, ci foarte mult ne iubeşte.