Cum să ne izbăvim de fumat?

188

Spovediți-vă în amănunt toate păcatele săvârșite de la șapte ani în tot timpul vieții și împărtășiți-vă cu Sfintele Taine și citiți în fiecare zi Evanghelia (câte un capitol sau mai mult), iar când vine plictiseala, atunci citiți din nou până când ea va trece. Sau în loc de aceasta faceți câte 33 de metanii până la pământ, după numărul anilor vieții pământești a Mântuitorului.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 55-56