Cum să mă dezvăț de fumat?

219

Iată sfatul Sfântului Ambrozie de la Optina: ”vă sfătuiesc să folosiți împotriva acestei patimi un leac duhovnicesc: să vă spovediți în amănunt de toate păcatele săvârșite de la șapte ani și până în prezent, să vă împărtășiți cu Sfintele Taine, să citiți în ficare zi stând în picioare câte un capitol sau mai mult din Evanghelie (Biblie); iar când vine ispita, citiți iarăși până când aceasta va trece și, dacă va veni iarăși, iarăși să citiți din Evanghelie sau, în locul acesteia, să faceți când sunteți singuri câte 33 de metanii mari în amintirea vieții pământești a Mântuitorului”.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 246