Cum să luptăm cu gândurile păcătoase?

268

Cea mai puternică armă împotriva tuturor gândurilor păcătoase este rugăciunea, mai ales rugăciunea lui Iisus. Totuși există și alte mijloace de luptă. Împotriva gândurilor de slavă deșartă și înfumurare, trebuie să ne amintim că trupul nostru va putrezi; împotriva mândriei – să ne aducem aminte că numai mândria mănâncă toate faptele bune; împotriva pomenirii răului – să ne rugăm pentru vrăjmași; împotriva osândirii – să ne mustrăm din pricina mândriei, să ne amintim păcatele noastre și să ne rugăm ca Domnul să-l îndrepte pe cel căzut în păcat și să-l miluiască; împotriva gândurilor hulitoare – să nu acordăm atenție hulei și să o atribuim diavolilor, să o mărturisim (în general) la spovedanie, să citim o rugăciune pentru cel împotriva căruia este hula; împotriva gândurilor deșarte – să citim Sfânta Scriptură și să cugetăm la Dumnezeu și la cele dumnezeiești; împotriva gândurilor desfrânate – să pomenim Înfricoșătoarea Judecată, chinurile veșnice.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 18