Cum putem scăpa de ispitele trupului și de necazurile ce ne împresoară din toate părțile?

213

De ispitele trupești scăpăm numai prin deasa spovedanie, prin post și rugăciune. Nu este altă cale. Apoi, să ocolim locul și persoanele care ne smintesc, să fugim de vin, și odihnă, și să nu osândim pe nimeni; așa să facem în toate necazurile veții.

Să ne rugăm mai mult, mai ales noaptea, cu post și metanii, să cerem sfatul duhovnicului, să citim cărți sfinte și ne ușurăm. Numai să nu întreținem în noi războiul prin gânduri și imaginații necurate.

Protos. Ioil Gheorghiu

Arhim. Ioanichie Bălan, Chipuri de călugări îmbunătățiți, vol. 2, Edit. Mănăstirea Sihăstria, p. 29-30