Cum putem observa diferența dintre cei buni și cei răi?

492

Oamenii buni sunt liniștiți, căci se bucură de o cunoștință curată, care nu este chinuită de mustrări lăuntrice. Iar oamenii răi sunt întotdeauna neliniștiți. Oamenii buni se ostenesc cu stăruință în chemarea lor, iar oamenii răi se află întotdeauna în plimbări și în lux – astăzi este veselie, mâine distracție, poimâine la fel. Oamenii buni își folosesc darurile lor spre folosul celorlalți: rațiunea – pentru a povățui fie cu cuvântul, fie cu Scriptura; bogăția – pentru ajutorarea oamenilor săraci. Iar oamenii răi folosesc rău darurile date lor de Dumnezeu: rașiunea – la clevetiri și la intrigi viclene pentru aproapele lor; bogăția – pentru luxul personal; iar învățătura – pentru alcătuirea basmelor și a cărților ispititoare.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 47