Cum putem birui cugetul desfrânării?

225

Respingerea gândurilor pătimaşe înainte de a intra în imaginaţia minţii şi păzirea ochilor de la privirea cu patimă sunt cele dintâi arme împotriva acestei patimi. Să privim femeile bătrâne ca pe nişte mame ale noastre, iar pe cele tinere, ca pe surorile şi fiicele noastre. Apoi să nu judecăm pe aproapele şi să ne înfrânăm de la mâncăruri alese şi de la vin care aprind firea. Peste toate acestea să ne rugăm mai mult, ca să ne acopere Dumnezeu cu darul Duhului Sfânt, că, fără ajutorul de sus, nimeni nu poate birui.

Arhim. Ioanichie Bălan, Părintele Paisie Duhovnicul, Iași, Edit. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 1993, p. 59