Cu toate puterile noastre să iubim Dreapta Credință și Biserica

311

Cu toate puterile noastre să iubim dreapta credință, căci, iubind dreapta credință, iubim Adevărul, Îl iubim pe Hristos. Biserica aceasta, care astăzi se numește Biserica Ortodoxă, este Biserica autentică, Biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolică. Are toată învățătura clară și limpede, fără niciun fel de erezie, fără niciun fel de greșeală, fără niciun fel de pată sau zbârcitură, cum spune Scriptura (Ef. 5, 27).

Asta-i frumusețea! Cultul nostru este atât de frumos! Fiecare cântare exprimă o învățătură de credință profundă. Nu-i nimic la întâmplare. Am avut șansa extraordinară ca să se stabilească toate în acest spațiu din Orient, unde au trăit atâția Sfinți Părinți. Aici îl avem pe Sfântul Ioan Gură de Aur, cu Omilii la Matei. E ceva nemaipomenit! Îl avem pe Sfântul Chiril al Alexandriei, cu acel Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan și mulți alții.

E atât de frumos, atât de minunat. Să fim fericiți, de mii de ori fericiți că suntem dreptcredincioși. Biserica Ortodoxă nu e în pericol. Doamne păzește! Suntem în pericol noi, căci noi suntem păcătoși. Dar instituția divino-umană care este Biserica nu este în pericol, fiindcă ea este condusă de Însuși Domnul Iisus Hristos.

Arhiepiscop Iustinian Chira, Trăiți frumos și-n bucurie, în vol. Crinii Țarinii II, Mănăstirea Putna, Edit. Nicodim Caligraful, 2014, p. 20-21