Creșteți copiii cu toată grija

261

Un fiu bine crescut, nu numai de la alții va dobândi stimă, dar și de tine, tatăl său, va fi mai iubit, fiindcă la dragostea ce-a firească se adaugă încă un alt temei al iubirii, adică fapta cea bună a fiului. De aceea pentru ca tu să fii plăcut atât lui Dumnezeu, cât și oamenilor, ca să iți găsești o viață fericită și să scapi de pedeapsă în viața viitoare, crește pe copilul tău cu toată grija. Cei care nu cresc copiii lor cu grijă, deși ei altminteri ar fi buni și vrednici, totuși se pedepsesc greu. Deci și noi, atât în viață, cât și la moarte, acestea să vorbim copiilor noștri și să-i convingem că frica lui Dumnezeu este averea cea mai mare, moștenirea cea mai sigură și comoara cea mai nepieritoare. Unde lipsește cucernicia, acolo și averea ce o are cineva se prăpădește în primejdii și rușine.

Dacă vom crește pe fii noștri în fapta cea bună, și alții vor crește tot așa pe fiii lor, atunci se va forma un lanț, un șir de bună purtare, care va cuprinde la urmă pe toți; un șir care începe de la tine și care, pentru creșterea cea bună a copiilor, iți va aduce roade slăvite. Toata răutatea copiilor se reazămă pe lenea noastră, căci noi de la început, de vârsta cea fragedă, nu i-am ținut în cucernicie și în frica Domnului. În casă copiii nu trebuie să audă vorbind cele ce nu sunt bineplăcute lui Dumnezeu, ci să audă vorbind de faptele cele bune.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Predici la duminici și sărbători, Ediția a II-a, Editura Bunavestire, Bacău, 2005, p. 320-324