Crucea ne însoțește în toată viața noastră, de la botez până la mormânt

102

Tradăm Crucea fiecare dintre noi când nu avem putere să combatem păcatul, abuzurile, nedreptățile, când ne spunem „lasă, mă, că merge și așa!”

Crucea ne însoțește în toată viața noastră, de la botez până la mormânt, când ne odihnim întru nădejdea Învierii sub umbra crucii. Crucea are multe semnificații în viața creștinului. Neputințele și necazurile din viața unui om sunt crucea pe care o poartă pe drumul vieții. Pentru cineva crucea poate să însemne lipsa sănătății, faptul că s-a născut foarte sărac și necăjit ori a căzut într-o boală incurabilă, pe care o poartă toată viața. Crucea poate fi și un eșec ori regretul unei neîmpliniri. Crucea copilului orfan este lipsa de dragoste părintească. Crucea cuiva care și-a pierdut soțul sau soția este crucea văduviei, durerea provocată de dor și de singurătate. Există și o cruce a sărăciei, acelor lipsiți de bunuri materiale, după cum există și o cruce a grijilor oamenilor bogați dar singuri, izolați și invidiați. Mințile sclipitoare ale teologiei au văzut și o cruce a geniului, a omului intelectual, neînțeles de societatea în care trăiește, uneori prigonit, de cele mai multe ori invidiat și apostrofat de suflete care nu i-au înțeles misiunea.

Ieromonah Hrisostom Filipescu, Puține cuvinte, multă iubire…, Iași, Edit. Pim, 2013, p. 186-187