Copilul şi pivniţa întunecoasă

127

Într-o zi, un copil stătea Ia gura unei pivniţe întunecoase, în care se afla tatăl său.

Tatăl îi zise:

– „Copile, aruncă-te înăuntru şi eu te voi prinde în braţe.”

– „Dar nu te văd, tată.”

– „El îi spuse:

– „Nu-i nimic, sunt aici, aruncă-te, şi eu te voi prinde”.

Copilul, încrezător în vorba tatălui său, se aruncă pe gura pivniţei, iar tatăl îl prinse în braţe.

Aşa e şi cu Tatăl Cel ceresc, Care necontenit ne cheamă să ne încredinţăm Lui.

Cu toate că nu-l putem vedea, să ne lăsăm cu încredere în braţele Lui.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti