Copilul înţelept

183

Un gospodar, fiind cercat de nevoi, fu silit să-şi mute familia într-o casă mai mică. Nevasta lui, auzind vestea aceasta, plângea. Unul din copii, o întrebă:

– „De ce plângi, mamă?”

Ea se jelui, zicând:

– „De-acuma vom sta intr-o casă mică şi urâtă şi vom fi săraci.

Copilul o întrebă din nou:

– „Mamă, în casa aceea mică şi urâtă, n-are să mai fie Dumnezeu?”

Ruşinată de vorbele copilului, mama îşi şterse lacrimile şi nu se mai jelui.

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti