Cei trei prieteni

287

Trei prieteni are omul.

Unul din ei îl părăseşte când moare. Acesta este averea. Celălalt îl părăseşte când omul e coborât în mormânt. Sunt rudele. Şi numai cel de-al treilea nu-l părăseşte niciodată, ci-l întovărăşeşte şi dincolo de mormânt; este Domnul şi Mântuitorul Hristos, Care merge şi ne apără în faţa Tatălui ceresc, cerându-I iertare pentru păcatele noastre.

Care dintre aceşti trei prieteni este cel mai bun?

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti