Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor asemenea

246

Deci acest verset este atât de scurt, pe atât are mai înaltă şi mai desăvârşită învăţătură pentru mântuirea sufletelor omeneşti. În această Evanghelie se cuprinde toată mântuirea omului, pe scurt, căci ea ne învaţă iubirea de vrăjmaşi. Nici un învăţător de lege de mai înainte n-a adus în lume o învăţătură aşa de desăvârşită pentru mântuirea oamenilor, ca cea cuprinsă în cuvântul Evangheliei, care zice: iubiţi pe vrăjmaşii voştri. Această poruncă este dată de însăşi înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu, de Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru noi păcătoşii şi pentru a noastră mântuire.

Noi ne gândim că este cu neputinţă a se duce la îndeplinire cu lucru învăţătura acestei Evanghelii. Dar nu este aşa. Nu este aşa.

Bunul şi Preasfântul Mântuitor niciodată n-a spus vreo învăţătură în lume care să nu se poată împlini de oameni. Căci El, fiind Dumnezeu desăvârşit, ştie adâncul neputinţei firii omeneşti.

Şi cum a început El să înveţe această învăţătură a iubirii de vrăjmaşi? Prin cuvintele: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor asemenea. Iată cât de mare adevăr şi cât de mare dreptate se găseşte aici.

Omule, vrei tu ca altul să-ţi fure lucrul tău? Sau să te ocărască, sau să te necinstească, sau să se răzbune, sau să-ţi facă alt rău? Deci, dacă nu vrei, nu fă nici tu la altul!

Eu nu vreau ca altul să mă vorbească de rău; deci nu trebuie să-l bârfesc nici eu! Eu nu vreau ca altul să mă duşmănească; deci nu trebuie să-l duşmănesc nici eu! Eu nu vreau ca altul să- mi fure din grădina mea sau din via mea; deci nu fur nici eu de la altul! Eu n-aş vrea ca cineva pe copilul meu să-l batjocorească în public; să nu fac nici eu aşa. Eu n-aş vrea niciodată, când mă duc undeva să mă treacă cineva cu vederea, ci aş vrea să-mi zică bună ziua, să mă cinstească şi să-mi dea atenţie; deci să fac şi eu tot aşa!

Iată măsura dreaptă pe care n-o poate tăgădui nimeni; ce voiesc să-mi facă altul, să-i fac şi eu lui, şi atunci se păstrează caldă toată dragostea de aproapele şi dreptatea lui Dumnezeu.

Sursa: „Ne vorbește Părintele Cleopa Ilie”, Volumul  8, p. 111-112