Ce trebuie să înțelegem prin adevărata pocăință?

216

Prin adevărata pocăință înțelegem că trebuie să ne spovedim păcatele, să nu le mai săvărșim și să ne căim toată viața pentru ele. Aceasta este adevărata pocăință. Pocăința are șapte trepte și anume: ”Printr-aceste lucruri se face iertare păcatelor celui ce se pocăiește: Întâi este pocăința, ca să nu mai greșească de atuncea. A doua este a plânge pentru  păcate cu lacrimi, iar nu pentru lucruri pământești. A treia este milostenia, adică a da săracilor în taină, fără mărire deșartă și cu dragoste. A patra este a ierta greșalele celor ce au greșit. De-ți va greși ție cineva, iartă-l și nu da rău pentru rău. A cincea este a avea dragoste pentru toți, către cei mici și către cei mari, către cei ce te iubesc și către cei ce te ocărăsc. A șasea este smerenia, că aceasta iartă tot păcatul. A șaptea este a nu osândi pe nimeni” (Pateric, ms., op. cit., p. 70).

Protos. Ioil Gheorghiu

Arhim. Ioanichie Bălan, Chipuri de călugări îmbunătățiți, vol. 2, Edit. Mănăstirea Sihăstria, p. 31