Ce să faci pentru o naștere ușoară?

273

Dumnezeu vă dă să aveţi roadă a pântecelui… Vă felicit! Domnul, Care l-a dat, să-i dea şi ieşire bună în lumea lui Dumnezeu.

 Aşa a rânduit Dumnezeu la început, ca pedeapsă pentru ceea ce a făcut cea dintâi femeie, strămoaşa noastră, a tuturor. Şi în greutăţi există însă mai multe trepte. Domnul să Se milostivească de dumneavoastră şi să uşureze aceste greutăţi, pe cât se poate.

Vreţi să meritaţi înlesnirea aceasta?! Uşuraţi-vă de toate păcatele. Acum, de nevoie, adeseori vă odihniţi fără să vă mişcaţi, aşa încât aveţi mai multă vreme ca să vă ocupaţi de dumneavoastră şi să vă cercetaţi. Cercetaţi-vă bine, ca anchetatorul cel mai sever; după aceea, osândiţi-vă toate defectele, căiţi-vă pentru ele şi regretaţi că le-aţi neglijat, după care spovediţi-vă, primiţi dezlegarea şi, în fine, împărtăşiţi-vă cu Sfintele lui Hristos Taine. Prin toate acestea veți merita să primiţi înlesnirea aşteptată şi dorită. (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

Cum să educăm ortodox copilul: 300 de sfaturi înțelepte pentru părinți de la sfinți și mari duhovnici, trad. de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2011, pp. 29-30