Ce să facă cu cei pătimaşi care nu se pot lasă de păcat?

297

Părinte Paisie, ce să facă cu cei pătimaşi care nu se pot lasă de păcat ? Cum poate să-i vindece?

Obişnuinţa păcatului formează a două natură în om. La tămăduirea acestei boli învechite trebuie un doctor iscusit, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facă această grea operaţie de salvare prin mărturisirea păcatelor. Prima treapta de salvare a omului este spovedania cu căinţa. Apoi urmează canonul. Păcatosul trebuie să facă un canon după putere pentru ispăşirea păcatelor sale. Cel mai mare canon pentru păcate este să le părăsească pentru totdeauna, adică să nu le mai facă. Dacă omul pătimaş, deşi făgăduieşte, nu se poate poate lăsa de păcat atunci duhovnicul, după mai multe încercări, se roage pentru el şi să-l trimită la alt duhovnic mai iscusit.

Arhim. Ioanichie Bălan, Părintele Paisie Duhovnicul, Iași, Edit. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 1993, p. 59-60