Ce este tristețea?

267

Tristețea este mâhnirea peste măsură pentru pierderile și nereușitele vieții, mâhnirea până la deznădejde cu privire la mila lui Dumnezeu. O asemenea mâhnire nu le este deloc potrivită ortodocșilor – de ce să se întristeze pentru pierderile și nereușitele lumești, ale vieții, când ei știu că totul li se întâmplă după voia Atotbunului Dumnezeu? De ce să deznădăjduiască cu privire la mila lui Dumnezeu când știu că bun și milostiv este Domnul, îndelung-răbdător și mult-milostiv? Creștinii trebuie să aibă o singură mâhnire – mâhnirea pentru Dumnezeu, adică pentru faptul că nu slujesc întocmai lui Dumnezeu, că nu împlinesc în chip desăvârșit voia Lui. O asemenea mâhnire este foarte mântuitoare.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 161-162