Ce este smerenia? Se poate cineva mântui fără smerenie?

1146

Smerenia este o virtute de mare importanţă pentru mântuirea noastră, fără de care nimeni nu poate vedea pe Iisus Hristos, Care S-a smerit pentru noi. Că auzi ce zice Sfânta Evanghelie: Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har. A sta împotriva celor mândri înseamnă a le închide uşa împărăţiei cerurilor.

Prin smerenie însă creştinul se aseamănă, după a sa putere, cu Însuşi Domnul, Care a zis: Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre.

Smerenia este de mare trebuinţă spre a intra întru împărăţia cerurilor şi fără smerenie nimeni nu se poate mântui. Pentru această mare virtute Mântuitorul ne dă pildă de copii, că iată ce zice: Cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare întru împărăţia cerurilor.

După Sfântul Isaac Sirul smerenia este „haina lui Dumnezeu”, Care S-a smerit, îmbrăcânduSe în trupul nostru muritor. Iar ce este ea anume, auzim pe acelaşi mare sfânt al liniştii, zicând: „Smerenia este o putere tainică pe care o primesc sfinţii desăvârşiţi, după desăvârşirea întregii lor vieţuiri. Această putere nu se va da decât numai celor desăvârşiţi în virtute, prin puterea harului, atât cât încape în hotarul firii”.

„Ne vorbește Părintele Cleopa Ilie”, Volumul  6, p. 130-131