Ce este simplitatea inimii?

222

Cel ce este simplu la inimă simte o stare egală cu a tuturor oamenilor și tocmai din această conștiință iese atitudinea bună, îngăduitoare, blândă, nesfidătoare și pașnică a omului față de ceilalți; tocmai aceasta este simplitatea inimii. Omul simplu la inimă niciodată nu jignește, nimănui nu-i stă în cale, pe nimeni nu osândește și pe nimeni nu invidiază. Cel ce este simplu la inimă este capabil de osteneli mari, de cele mai umilitoare și mai grele; nu este pretențios la mâncare și la îmbrăcăminte, nu cere și nu caută vreun confort al vieții. Și este clar de ce. Simplitatea ține inima omului în permanentă mustrare și în conștiința propriei sale nevrednicii. Cel ce este simplu la inimă este compătimitor față de cei sărmani.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 154-155