Ce este sfântul? Un om întru care Dumnezeu se odihneşte

179

Odihna lui Dumnezeu în sfinţii Săi este umplerea acestora de Harul Duhului celui Preasfânt. Dumnezeu se odihneşte în Sfinţii Săi atunci când Sfinţii împlinesc voia lui Dumnezeu.
Cine sunt sfinţii? Ne spune Mântuitorul Iisus Hristos: prietenii lui Dumnezeu!
Dar credeti că pe sfinţi i-a ales fără motiv Dumnezeu, că l-a luat Dumnezeu pe fiecare şi i-a spus: tu să fii sfânt? Nu, ci fiecare dintre ei a lucrat şi şi-a deschis porţile inimii. Precum o floare îşi deschide petalele sale la lumina soarelui, aşa înfloreşte şi inima creştinului care se deschide la lumina Harului lui Dumnezeu. Şi aşa cum în acea floare se odihnesc razele soarelui, aşa şi în inima creştinului se odihneşte Harul lui Dumnezeu.
La aceasta suntem chemaţi; aceasta ne este menirea noastră a tuturor – sfinţenia şi nu altceva. Cu toţii suntem chemaţi la unirea cu Hristos, la împărtăşirea cu Duhul cel Preasfânt.

Arhim. Melchisedec Velnic, fragmente din predica la Sfinţii Trei Ierarhi

Din revista „Cuvinte catre tineri” Editura Mitropolit Iacov Putneanul, Manastirea Putna, 2009