Ce este postul dinaintea împărtășaniei?

242

Postul dinaintea împărtășaniei este același lucru, aceeași osteneală – numai că nu este o osteneală trupească, ci duhovnicească. Țelul și intenția lui sunt să curățească sufletul și trupul, să-l împace pe om cu Dumnezeu, să semene semințele vieții celei bune, iar pleava (deprinderile rele) să o înăbușe. Postul dinaintea împărtășaniei înseamnă mare strictețe la hrană și somn, încetarea grijilor și faptelor lumești, citirea cuvântului lui Dumnezeu, mersul neîncetat la Biserică, cercetarea propriei conștiinței în singurătate. Postul acesta este starea de veghe a sufletului, care se ocupă cu toată atenția de lucrarea mântuirii; este cunoașterea propriei păcătoșenii, zdrobirea inimii pentru păcate, pocăința, care se încheie cu spovedania înaintea duhovnicului și cu împărtășirea cu Sfintele Taine a lui Hristos.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 189-190