În ce constă pocăința adevărată?

256

Pocăința adevărată, după învățătura Sfântului Tihon de Zadonsk, constă în următoarele:

a) Trebuie să ne lăsăm de păcatele de dinainte și să le disprețuim, ca pe o ticăloșie;

b) Să plângem pentru aceste păcate, să-L îmbunăm pe Dumnezeu și să ne spovedim la duhovnic; de toate celelalte păcate să ne ferim;

c) Să iertăm aproapelui greșelile, pentru ca și Dumnezeu să le ierte pe ale noastre: dacă ve-ți ierta oamenilor greșelile lor (spune Hristos în Evanghelie) și Tatăl vostru Cel ceresc vă va ierta vouă. Iar dacă nu iertați oamenilor păcatele lor, nici Tatăl vostru Cel ceresc nu vă va ierta păcatele voastre (Matei 6, 14-15).

d) Să arătați iubire și milă fiecarui om, pentru ca și voi să primiți milă: fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui;

e) Să vă smeriți pe voi înșivă: cel ce se smerește, pe sine se înalță;

f) Să nu judecați pe nimeni, să nu clevetiți.

g) Să vă rugați lui Dumnezeu întotdeauna pentru ca să nu cădeți în ispita vrăjmașului: prevegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, spune Hristos. (Din Operele Sfântului Tihon de Zadonsk)

Protoiereu Grigorie Diacenko, Lupta cu păcatul, trad. din rusă de Corina Alexandra-Toader, Galați, Edit. Egumenița, 2016, p. 72-73