Cât de frumoasă este tinerețea!

197

Omul poate fi liber doar dacă vede frumosul din ceilalți. Atunci când suntem orbi la frumusețea din ceilalți, suntem limitați la noi înșine. Când Fericitul Augustin zicea „Iubește și fă ce vrei”, el înțelegea că numai iubirea este esența libertății, iar esența iubirii este descoperirea și manifestarea frumuseții, a unicității persoanelor. În special la poporul român frumusețea este armonie și criteriu etic. Românul dojenește pe cel ce greșește: Este frumos ceea ce faci?

Cultivați, copiilor, nemurirea din voi înșivă. Deoarece nemurirea nu este ceva ce va trebui să înceapă, ci acel ceva care este neîncetat în noi și care va fi adus la lumina zilei în toată frumusețea lui. Moartea nu va veni să ardă nemurirea noastră, ci ceea ce este muritor în noi. Dacă-L elimini pe Dumnezeu din univers, ai șters deosebirea dintre viață și moarte și ai predat morții spre nimicirea definitivă toată frumusețea, de la un țărm al timpului și spațiului la alt țărm.

Sf. Nicolae Velimirovici