Care trebuie să fie raportul nostru cu civilizaţia şi cultura contemporană care nu este creştină?

346

Mi se pare că aici se face o greşeală. Nu cred că se poate spune că civilizaţia de astăzi nu este creştină. Oamenii nu sunt toţi creştini, dar cultura şi civilizaţia sunt creaţia lui Dumnezeu. Cine a făcut civilizaţia? Animalele? Nu, omul, fiindcă doar el a fost înzestrat de Dumnezeu cu raţiune. Raţiunea nu este de origine animală, este de origine divină. Nu putem învinui civilizaţia, ea este un dar de la Dumnezeu, dar oamenii, cei care beneficiază de ea pot fi străini de Dumnezeu. Odată cu apariţia creştinismului, în paralel cu el, s-a dezvoltat şi civilizaţia. Până atunci oamenii au trăit în starea cea mai înapoiată. Abia când a venit lumina lui Hristos pe pământ, în lumina Evangheliei, în lumina învăţăturii lui Hristos, au început să ia o amploare deosebită cultura şi civilizaţia.
Ideea că civilizaţia nu este creştină este fundamental greşită. Civilizaţia este un dar al lui Dumnezeu. Materia, ştiinţa, au încă enorm de multe lucruri necunoscute, neştiute, care aşteaptă să fie descoperite. Şi dacă întârzie, le întârziem noi, prin căderea în fărădelegi şi păcate.

Din revista „Cuvinte catre tineri” Editura Mitropolit Iacov Putneanul, Manastirea Putna, 2009