Care este cea mai puternică rugăciune care uneşte pe om cu Dumnezeu?

390

Sunt mai multe feluri de rugăciuni: cu limba, cu mintea şi cu inima. Cea mai înaltă rugăciune este rugăciunea din inimă, adică cu participarea inimii, prin umilinţă, zdrobire şi lacrimi. Să nu ne punem mare bază pe rugăciunea citită, adică rugăciunea orală, cu limba. Aceasta este cea mai slabă rugăciune, pentru că nu participă mintea şi inima.

Rugăciunea minţii este mai înaltă ca rugăciunea orală pentru că participă la ea şi gândurile, adică atenţia minţii. Cel ce se roagă cu atenţia minţii la tot ce rosteşte, acela se roagă cu mintea, însă nici aceasta nu este desăvârşită. Sfinţii Părinţi spun că rugăciunea minţii este rugăciunea cu un picior, adică este jumătate de rugăciune, pentru că rămâne în cap şi nu participă la ea şi inima.

Dar când la rugăciune se uneşte mintea cu inima, adică gândurile minţii coboară cu darul Domnului în inimă, atunci s-a făcut zămislirea rugăciunii celei duhovniceşti, adică am ajuns la cea mai înaltă rugăciune numită rugăciunea inimii. Iar semnele că am ajuns la această înaltă lucrare sunt: o puternică căldură în partea inimii, un permanent dor şi râvnă pentru Dumnezeu, o nespusă dragoste pentru oameni şi pentru toată zidirea, o bucurie duhovnicească negrăită, plâns de bucurie şi izvor adânc de lacrimi, de smerenie şi netemere de moarte.

„Ne vorbește Părintele Cleopa Ilie”, Volumul 5, p. 61