Care dintre virtuți sunt mai înalte: cele sufletești sau cele trupești?

246

Întrucât sufletul este mai presus decât trupul, într-atât și virtuțile sufletești, îndeosebi cele următoare lui Dumnezeu, sunt mai înalte decât virtuțile trupești, iar patimile sufletești, sunt mai grele și mai dăunătoare decât cele trupești, deși nu știu de ce acest lucru scapă din vederea multora. Fug de beție, de desfâu, de hoție, dar se uită cu indiferență la patimi mult mai importante, precum cele sufletești – invidia, pomenirea răului, mândria, viclenia și iubirea de argint – rădăcina tuturor relelor.

Cristea Florentina (trad. greacă), 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească, Galați, Edit. Egumenița, p. 240