„Ca să meargă la biserică…”

192

Într-o zi de sărbătoare, în mijlocul Londrei, o doamnă de familie bună mergea spre biserică, având cu sine cartea de rugăciuni.

Pe drum văzu o măturătoare de stradă, care stătea tristă. O întrebă:

– „De ce eşti tristă?”

Femeia răspunse:

– „Cum să nu fiu? Am căzut de rând azi, – şi nu pot merge la biserică…”

Atunci doamna aceea; fără să mai stea pe gânduri, zise măturătoarei :

– „Te rog, dă-mi mie mătura. Îţi voi ţine locul până ce te întorci de la biserică. Iar d-ta ia cartea mea de rugăciuni.”

Femeia primi. Doamna luă mătura – iar când trecu pe lângă ea o cunoscută, care, uimită, o întrebă:

– „Ce faci? Mături tu, strada?” ea îi răspunse simplu:

– „Da – ca să poată merge măturătoarea la biserică.”

Din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, Editia II, Bucuresti