Beţia alungă Duhul Sfânt din viața omului

298

Carturarii şi fariseii vedeau minunile lui Iisus Hristos şi, în loc să se lumineze, se întunecau cu ura şi cu zavistia aşa de tare, încât căutau pe toate căile să-L omoare. Pentru ce? Pentru că ura este mare întuneric. Ce spune dumnezeiescul evanghelist Ioan? Cela ce urăşte pe fratele său întru întuneric umblă şi întunericul a orbit ochiul lui. Iată întunericul: ura, zavistia, beţia. Ce zice dumnezeiescul părinte Efrem Sirul? S-au întunecat cu beţia Noe şi Lot, pe care i-a scos Dumnezeu din Sodoma, şi au greşit cu păcate foarte mari, unu cu blestemul şi altul s-a amestecat cu fiicele sale. Şi iată cât întuneric a adus beţia în sufletele lor! Şi de aceea zice: beţia pe Domnul nu îl primeşte, beţia pe Duhul Sfânt îl goneşte de la om si îl lasă pustiu de darul lui Dumnezeu. Iată, întuneric care goneşte pe Duhul Sfânt.

Ne vorbeşte Părintele Cleopa, volumul 16, Editura Mănăstirea Sihăstria, p. 52-53